PRISER

​Individuel samtale: 925,- Kr.

Parsamtale: 1100,-kr

Med sygesikringshenvisning gives ca. 60 % tilskud til op til 12 behandlinger, og er man medlem af Danmark ydes yderligere tilskud herfra.

Egen betaling for første gang er 397 kr. og 331 kr. per gang de efterfølgende gange. Priserne reguleres 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober.

I en del tilfælde yder den offentlige sygesikring tilskud til behandling hos psykolog.

Det gælder for følgende persongrupper

 1. Røveri- volds- eller voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorlig psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer der lider af let til moderat depression, der er fyldt.18 år
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år

For de første 8 kategorier skal der være en sammenhæng mellem hændelsen og de aktuelle problemer, og henvisningen til psykolog skal ske inden for et år efter hændelsen.

Mange har i dag en forsikring hos et forsikringsselskab eller en sundheds/helbredssikring gennem deres arbejde der kan rumme mulighed for gratis psykologhjælp hos en selvvalgt psykolog eller hos en psykolog i forsikringsselskabets netværk. Check derfor dine forsikringer og undersøg om du er dækket.​

Telefontid:

Mandag:        9.00-10.00

Tirsdag:         9.00-10.00

 og 12.00-13.00

Onsdag:         9.00-10.00

Torsdag:        9.00-10.00

Fredag:          9.00-10.00

Konsultation:

Mandag:        9.00-18.00

Tirsdag:         9.00-16.00

Onsdag         9.00-16.00

Torsdag         9.00-16.00

Fredag:          9.00-14.00

GL. KLAUSDALSBROVEJ 491, ST. | 2730 HERLEV | TLF. 40 55 24 51 | INFO@PSYK-KONSULTATION.DK